1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova I. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí 1.LF a VFN
mpavl 27.09.2018

Informace pro studenty

 

Výuka 4. ročníku – předmět B03011 a B83011 Interna - plicní 1 bude probíhat v akademickém roce 2018/19 na Pneumologické klinice 1. LF UK, pavilon G1 - 1. patro, Thomayerova nemocnice, Vídeňská 800, Praha 4 – Krč (přednášky a praktická výuka – Po, Út, Čt, Pá) a na I. klinice TRN 1. LF UK, pav. A6 – 3. patro vlevo, VFN, U Nemocnice 499/2, Praha 2 (praktická část - pouze středy).

 

Výuka 5. ročníku – předmět B03012 a B83012 Interna - plicní 2 bude probíhat v akademickém roce 2018/19 na Pneumologické klinice 1. LF UK, pavilon G1 - 1. patro, Thomayerova nemocnice, Vídeňská 800, Praha 4 – Krč (přednášky a praktická výuka- Po, Út, St, Pá ) a na I.klinice TRN 1.LF UK a VFN – pouze čtvrtky (přednáška od 8,00 hod. – Hoderova síň, Klinika KARIM, pav.A6, suterén vlevo a dále navazují praktická cvičení na lůžkovém odd. I.kliniky TRN, pav.A6, 3.patro vlevo, areál VFN, U Nemocnice 2).

 

Výuka má charakter týdenního bloku stáží vždy od 8:00 do 12:00 hodin. Rozvrh je koncipován formou seminářů a praktických cvičení. Každá

absence

musí být omluvena a nahrazena, je požadována 100% účast! V případě neúčasti bude student přezkoušen. Rovněž po návratu ze studijního programu Erasmus bude uchazeč o zápočet přezkoušen.

 

Harmonogram s rozvrhem stáží

je vyvěšen na nástěnkách určených pro studenty ( Pneumologická klinika Krč, pav. G1, 1.p. před posluchárnou, dále sekretariát I. kliniky TRN VFN, Fakultní poliklinika VFN, budova A, 3.p. a lůžkové odd. I. kliniky TRN VFN , pav. A6, 3.p. vlevo, areál VFN, U Nemocnice 499/2, Praha 2).

 

Pro praktickou část výuky noste s sebou bílý plášť, fonendoskop, jmenovku studenta a přezůvky!

 

Všechny zkušební komise (Zkouška z interny – 5.roč. a státní zkouška Interna – SRZk - 6.roč. ) , kterým předsedá prof. MUDr. Jiří Homolka, DrSc., zasedají na Fakultní poliklinice VFN, Karlovo nám. 32, budova A, 3.p., dv.č. 3.88.

 

Dotazy a připomínky k výuce, výjezdová povolení na Erasmus, udělování zápočtu po návratu z Erasmu:

 

  • tubres(zavinac)lf1.cuni.cz

    , tel. 224 96 6303,

  • konzultační hodiny:

    Út + St – 13,00 – 14,00 - Fakultní poliklinika VFN, Karlovo nám. 32, budova A, 3.p., dv.č. 3.88.

Kromě výuky pneumologie 4. a 5. ročníku oboru VL participují pedagogové kliniky na výuce 6. ročníku oboru VL (Diferenciálně – diagnostické semináře z všeobecného lékařství), na výuce 4. ročníku oboru Zubní lékařství, na výuce povinně volitelného předmětu „Endoskopie a laparoskopie“, na výuce bakalářského studia oboru Porodní asistentka a magisterského oboru sester Intenzivní péče, dále na výuce interní propedeutiky a na výuce postgraduální.

 

počet zobrazení: 4286 poslední aktualizace: imelk, 27.09.2018
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.