1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova I. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí 1.LF a VFN
18.03.2020

Profil kliniky, kontakty

I. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí 1.LF UK a VFN


Adresa:

Fakultní poliklinika VFN, Karlovo nám. 32,
Praha 2, 121 11

Telefon:

224 96 6303 sekretariát kliniky
224 96 9325 recepce ambulancí - objednávání pacientů
224 96 9307 spirometrická laboratoř
224 96 9211 (9212) Centrum plicní endoskopie
224 96 9369 jednotka intermediární péče

224 96 9353 lůžkové odd. - sesterna

224 96 9347 cytologická laboratoř

Fax:

224 94 1500 sekretariát

224 96 6400 ambulance
224 96 3367 lůžkové odd.


Přednosta:
prof. MUDr. Jiří Homolka, DrSc.
224 96 6303, jhomolka@cesnet.cz

Sekretariát:
Ing. Ivana Melkusová
224 96 6303, tubres@lf1.cuni.cz

 

Profil kliniky

I.klinika TRN zajišťuje diagnostiku a léčbu všech chorob dýchacího ústrojí. V roce 1999 bylo na klinice založeno Centrum pro intersticiální plicní procesy ( plicní fibrózy ), které se systematicky zabývá diagnostikou a léčbou těchto nemocí.

Klinika má špičkově vybavené bronchologické pracoviště - Centrum plicní endoskopie provádějící všechny diagnostické a léčebné výkony, které zajišťuje bronchologické výkony pro VFN a další pracoviště, a Jednotku intermediární péče. Jako jediné pracoviště v ČR provádí bronchiální termoplastiku u nemocných s těžkým průduškovým astmatem.

Má rovněž laboratoř pro vyšetření funkce plic a cytologickou laboratoř, které slouží potřebám všech pracovišť VFN.

Klinika indikuje dlouhodobou domácí oxygenoterapii, pořádá každé úterý mezioborové semináře. Úzce spolupracuje s Onkologickou klinikou, I.chirurgickou klinikou, Radiodiagnostickou klinikou a dalšími pracovišti 1.LF UK a VFN.

I.klinika TRN je vyučujícím pracovištěm pro studenty 1.lékařské fakulty Univerzity Karlovy a školicím pracovištěm pro lékaře v rámci jejich postgraduální přípravy.