1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova I. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí 1.LF a VFN
24.09.2020

Profil kliniky, kontakty

I. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí 1.LF UK a VFN


Adresa:

Fakultní poliklinika VFN, Karlovo nám. 32,
Praha 2, 121 11

Telefon:

224 96 6303 sekretariát kliniky
224 96 9325 recepce ambulancí - objednávání pacientů
224 96 9307 spirometrická laboratoř
224 96 9211 (9212) Centrum plicní endoskopie
224 96 9369 jednotka intermediární péče

224 96 9346 vyšetřovna při lůžkovém oddělení

224 96 9353 lůžkové oddělení - sesterna

224 96 9347 cytologická laboratoř

Fax:

224 94 1500 sekretariát

224 96 6400 ambulance
224 96 3367 lůžkové odd.


Přednosta:
prof. MUDr. Jiří Homolka, DrSc.
224 96 6303, jhomolka@cesnet.cz

Sekretariát:
Ing. Ivana Melkusová
224 96 6303, tubres@lf1.cuni.cz

 

Profil kliniky

I.klinika TRN zajišťuje diagnostiku a léčbu všech chorob dýchacího ústrojí. V roce 1999 bylo na klinice založeno Centrum pro intersticiální plicní procesy ( plicní fibrózy ), které se systematicky zabývá diagnostikou a léčbou těchto nemocí.

Klinika má špičkově vybavené bronchologické pracoviště - Centrum plicní endoskopie - provádějící všechny diagnostické a léčebné výkony, které zajišťuje bronchologické výkony pro VFN a další pracoviště, a Jednotku intermediární péče. Jako jediné pracoviště v ČR provádí bronchiální termoplastiku u nemocných s těžkým průduškovým astmatem.

Má rovněž laboratoř pro vyšetření funkce plic a cytologickou laboratoř, které slouží potřebám všech pracovišť VFN.

Klinika indikuje dlouhodobou domácí oxygenoterapii, pořádá každé úterý mezioborové semináře. Úzce spolupracuje s Onkologickou klinikou, I.chirurgickou klinikou, Radiodiagnostickou klinikou a dalšími pracovišti 1.LF UK a VFN.

I.klinika TRN je vyučujícím pracovištěm pro studenty 1.lékařské fakulty Univerzity Karlovy a školicím pracovištěm pro lékaře v rámci jejich postgraduální přípravy.