1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova I. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí 1.LF a VFN
josmart 27.09.2018

Vítejte na našich stránkách

I. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí 1.LF UK a VFN


Adresa:

Fakultní poliklinika VFN, Karlovo nám. 32,
Praha 2, 121 11

Telefon:

224 96 6303 sekretariát
224 96 9325 recepce – ambulance
224 96 9307 spirometrie
224 96 9211 (9217, 9218) Centrum plicní endoskopie
224 96 9369 jednotka intermediární péče

224 96 9347 cytologická laboratoř

Fax:

224 94 1500 sekretariát

224 96 6400 ambulance
224 96 3367 lůžkové odd.


Přednosta:
prof. MUDr. Jiří Homolka, DrSc.
224 96 6303, jhomolka@cesnet.cz

Sekretariát:
Ing. Ivana Melkusová
224 96 6303, tubres@lf1.cuni.cz

 

Diagnostika, diferenciální diagnostika a léčba plicních chorob.

Na I. klinice TRN je zřízeno Centrum pro intersticiální plicní procesy, které soustřeďuje nemocné s těmito chorobami. Klinika má velmi dobře vybavené Centrum plicní endoskopie, které zajišťuje bronchologické výkony pro VFN a další pracoviště, a Jednotku intermediární péče

Má rovněž laboratoř pro vyšetření funkce plic a cytologickou laboratoř, které slouží potřebám všech pracovišť VFN.