1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova I. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí 1.LF a VFN
imelk 27.09.2022

Historie

I. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí 1. LF a VFN UK byla založena v roce 1932 prof. MUDr. Jaroslavem Jedličkou, DrSc., který je považován za zakladatele oboru TRN.

Umístění I. kliniky tuberkulózy a respiračních nemocí :

1932              Ústav pro studium tuberkulózy při LF UK, umístěn na Bulovce do r.1942
1942-1945     přemístění Ústavu do provizorní nemocnice v Motole
1945-2012     Praha 2, Kateřinská 19
2012 - dosud  Praha 2, Karlovo nám.32 - ambulance a spirometrická laboratoř

                                     U Nemocnice 2 - lůžkové odd., Centrum plicní endoskopie   a cytologická laboratoř

Přednostové I. kliniky tuberkulózy a respiračních nemocí:

Prof. MUDr. Jaroslav Jedlička, DrSc. 1932-1961
doc. MUDr. Ladislav Levinský           1961-1978
doc. MUDr. Miloslava Jírová, CSc.    1978-1982
doc. MUDr. Zdeňka Voslářová, CSc.  1983-1990
doc. MUDr. Vladimír Votava, CSc.    1990-1998
Prof. MUDr. Jiří Homolka, DrSc.       1998-2021

doc. MUDr.Jiří Votruba, Ph.D.      2022-

Význačné osoby spjaté s I. klinikou tuberkulózy a respiračních nemocí:

Prof. MUDr. Jaroslav Jedlička, DrSc.
31. 7. 1891- +14. 12. 1974

doc. MUDr. Ladislav Levinský
21. 4. 1912- +27. 2. 1996

doc. MUDr. Jitka Petříková, CSc.
5. 3. 1911- +27. 8. 2000

doc. MUDr. František Macholda, DrSc.
5. 7. 1915- +10. 12. 1991

doc. MUDr. Vladimír Votava

5.3.1932 - +2.7.2022

 

 

počet zobrazení: 5998 poslední aktualizace: imelk, 27.09.2022
Hodnocení: (hodnotili 2 uživatelé) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.