1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova I. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí 1.LF a VFN
24.10.2022

Všeobecné informace

Léčebná činnost kliniky zahrnuje celou šíři pneumologie (pneumoonkologie, intersticiální plicní procesy vč. sarkoidózy, astma, CHOPN, tuberkulóza).

I.klinika TRN zajišťuje pregraduální i postgraduální výuku v oboru pneumoftizeologie.

Výzkumná činnost je zaměřena především na intersticiální plicní procesy, diagnostiku a léčbu plicní rakoviny a epidemiologii tuberkulózy.

Vědecká činnost

Každoročně první pátek v prosinci pořádá klinika odbornou vzdělávací schůzi pod záštitou České pneumologické a ftizeologické společnosti Kazuistická sdělení v pneumologii  ( Lékařský dům v Praze).

Každé úterý probíhají od 14,00 hod. v Hoderově síni Kliniky KARIM 1.LF UK a VFN ( pav. A6, suterén vlevo, areál VFN, U Nemocnice 2 ) ve spolupráci s Radiodiagnostickou klinikou, I.chirurgickou klinikou a Onkologickou klinikou 1.LF UK a VFN multioborové indikační semináře a ve spolupráci s ÚVN, FNM, FNB online multidisciplinární indikační semináře kooperativní hrudní skupiny (KOS).

Klinické semináře probíhají v seminární místnosti lůžkového odd. kliniky ( pav. A6, 3.p.,areál VFN, U Nemocnice 2 ) vždy ve čtvrtek od 15,15 hod. ( 1x měsíčně ve čtvrtek od 15,15 hod. v Hoderově síni, Klinika KARIM, pav. A6, suterén vlevo, areál VFN ). Aktuální seznam témat seminářů naleznete na http://www.plicni-vfn.cz/seminare.počet zobrazení: 5116 poslední aktualizace: 24.10.2022
Hodnocení: (hodnotili 2 uživatelé) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.