1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova I. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí 1.LF a VFN
27.09.2023

Informace pro studenty - organizace akad.roku 2023/24

Organizace akademického roku 2023/24

Pregraduální výuka

I.klinika TRN zajišťuje výuku pneumologie v rámci stáží z interního lékařství ve spolupráci s Pneumologickou klinikou 1.LF UK a FTN a s Klinikou hrudní chirurgie 3.LF UK a FTN. Výuka probíhá formou týdenních bloků stáží v 5.ročníku oboru VL. V 6.roč. mohou studenti volit třítýdenní stáž z plicního lékařství na Pneumologické klinice FTN.

Výuka na klinických pracovištích probíhá dle rozvrhu formou klinických seminářů a praktik.

5.roč. - Po,Pá - Pneumologická klinika FTN, St - Klinika hrudní chirurgie FTN, Út, Ćt - I.klinika TRN VFN

Praktická výuka na I.klinice TRN probíhá na lůžkovém odd. kliniky, IMED a na bronchoskopickém sále

( pav.A6, 3.patro vlevo, areál Všeobecné fakultní nemocnice, U Nemocnice 2 ).

Semináře se budou konat v Hoderově síni KARIM (příp. v seminární místnosti KARIM ), pav.A6 - suterén vlevo, VFN, U Nemocnice 2.

Studenti se sejdou v Út a ve Čt před začátkem stáží v 7,50 - 7,55 hod. před vchodem do KARIM, resp. Hoderovy síně  ( pav. A6 -  suterén, vchod zleva budovy pod schody v areálu VFN ).

Rozvrh výuky - viz. přílohy

Organizace výuky a rozvrh předmětu Pneumologie 2 - B03012 - 5.roč. jsou dostupny v SISu, pojednání o přednáškách a potřebných vstupních a výstupních testech - viz. pregraduální výuka - www stránky Pneumologické kliniky 1.LF UK a FTN. Anotace předmětů Interna - Pneumologie 1 a Interna - Pneumologie 2 a dále informace k absolvování předmětu pneumologie v rámci Erasmu - viz. www stránky Pneumologické kliniky FTN.

Požadována 100 % účast na stážích, s sebou přezůvky, čistý!!! bílý plášť, identifikační karta, fonendoskop, jednorázová ústenka a jednorázový návštěvnický plášť, bez kterého není možný vstup na endoskopický sál ! Jednorázové pláště a ústenky lze zakoupit se slevou pro studenty 1.LF po předložení indexu či ident. karty v lékárně u hlavního vchodu do VFN, U Nemocnice 2.

###############################---

Garant výuky: Doc.MUDr. Jiří Votruba, Ph.D., jiri.votruba@lf1.cuni.cz

Studijní záležitosti: Ing. Ivana Melkusová, tubres@lf1.cuni.cz, tel. 224 96 6303

Zástupce přednosty pro výuku: as.MUDr. Alena Slováková , alena.slovakova@lf1.cuni.cz

Zástupce přednosty pro výuku anglické paralelky: as. Prim.MUDr.Michal Šotola, michal.sotola@lf1.cuni.cz

Konzultační hodiny: po předchozí domluvě mailem se zástupci výuky


 

 

počet zobrazení: 1585 poslední aktualizace: 27.09.2023
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.